Basisfysica van roeien

De Engelse versie van dit document tref je hier.

Veelgestelde vragen: basisfysica van roeien

1. Voortstuwing
o Waarom moet het blad door het water glijden? (wanneer dat niet hoeft als je een vast object afstoot?)

2. Weerstand
o Wat zorgt ervoor dat een boot vertraagt?
o Waarom ga je niet twee keer zo snel als je twee keer zo hard trekt?

3. Kinetische energie
o Waarom zijn 'cleavers' een goed idee? (wanneer je dezelfde impuls kunt krijgen met kleinere bladen?)

4. Massamiddelpunt
o Waarom blijven boten accelereren (en bewegen ze zich het snelst) na het einde van de slag?

5. Snelheidsvariatie
o Waarom is het efficiënter om een stuk te roeien met constante tussentijden?
o Waarom is het efficiënter om de rompsnelheid tijdens de slag zo gelijkmatig mogelijk te houden?
o Waarom zijn 'sliding rigger'-boten verboden?

6. Balans
o Waarom balanceren boten (niet)?
o Waarom is het gemakkelijker om een bewegende boot te balanceren?

7. Hefbomen
o Wat voor soort hefboom is een roeispaan?
o Waarom beweegt de boot vooruit, hoewel ik hem met mijn voeten achteruit duw?

8. Overbrenging
o Wat wordt bedoeld met de overbrenging van een roeispaan?
o Waarom wordt overbrenging uitgedrukt in termen van de spanwijdte (of omvang) in plaats van het binnenboord?
o Waarom is het veranderen van de spanwijdte met 1 cm 3 keer zo effectief als het verplaatsen van de knop met dezelfde afstand?
o Wat zijn CLAMS en waarom worden ze gebruikt?
o Waarom zijn cleavers korter dan de vergelijkbare Macon-riemen?

9. Wetten van Newton

Veelgestelde vragen: fysica van gewicht & roeien

1. Introductie
o Op welke manier zijn Erg-scores/bootsnelheid afhankelijk van lichaamsgewicht?

2. Relatie tussen kracht en gewicht
o Waarom en hoe hangen aerobe en anaerobe kracht af van gewicht?

3. Relatie vermogen/gewicht
o Hoe hangen de verhoudingen vermogen/gewicht af van gewicht?

4. Relatie tussen gewicht en Erg-snelheid
o Waarom hebben zwaardere roeiers een voordeel op Erg-scores?
o Waar komt de 2/9 (of 0.222) exponent in erg-conversiescores vandaan?

5. Relatie tussen gewicht en bootsnelheid
o Waarom zijn zwaardere roeiers sneller dan lichtere roeiers?
o Waarom is dit verschil minder duidelijk gemeten over lange afstanden?

6. Snelheden van verschillende bootklassen
o Waarom zijn boten met meer roeiers sneller?
o Hoe veel sneller zijn ze?
o Hoe snel zou een achtpersoons scull moeten zijn?

7. Effect van draagvermogen
o Wat is het effect van draagvermogen op de bootsnelheid?
o Hoeveel invloed heeft het gewicht van de stuurman op de bootsnelheid?

8. Relatie tussen Erg-score en bootsnelheid
o Hoe converteer je de Erg-scores van roeiers met een verschillende gewicht in de equivalente bootsnelheid?
o Als ik zou afvallen, hoe veel sneller zou ik dan roeien?
o Als ik zou afvallen, hoe veel zou mijn Erg-score dan mogen dalen om dezelfde bootsnelheid te behouden?

9. Effect van bootgewicht op bootsnelheid
o Is een "lichtere" boot noodzakelijkerwijs een "snellere" boot?

Veelgestelde vragen: fysica van stroom/diepte & roeien

1. Introductie
o Wat voelt 'zwaarder': stroomopwaarts of stroomafwaarts roeien?

2. Viscositeit
o Wat is viscositeit?
o Waarom is een stroperige weerstand evenredig aan snelheid?

3. Bootweerstand
o Waarom varieert bootweerstand als snelheidskwadraat? (wanneer wordt gezegd dat stroperige weerstand evenredig is aan snelheid)

4. Stroom van de rivier
o Waarom stroomt een rivier het snelst daar waar hij het diepst is?

5. Stroomopwaartse/stroomafwaartse weerstand
o Waarom voelt stroomopwaarts roeien 'lichter' aan dan stroomafwaarts roeien?

6. Ondiep waterweerstand
o Waarom voelt roeien in ondiep water zwaarder aan dan in diep water?
o Hoe ondiep moet water zijn voordat je dit opmerkt?

7. Stroomopwaartse/stroomafwaartse tijden
o Waarom is de gemiddelde tijd voor stroomopwaartse + stroomafwaartse stukken langzamer wanneer de stroom sneller is? (wanneer je juist zou verwachten dat het stroomeffect niet ter zake doet)

Veelgestelde vragen: fysica van ergometers

1. Introductie
o Wat zijn de verschillende soorten ergometers?
o Waar kan ik meer informatie vinden over elk type ergometer?

2. Mechanica van roterende lichamen
o Op welke manier zijn de wetten van Newton van toepassing op roterende lichamen?

3. Vermogensdissipatie
o Waarom/hoe verliezen ergometers snelheid?

4. Geleverde vermogen
o Hoe verandert het geleverde vermogen in rotatiesnelheid?
o Hoe verhoudt vermogen zich tot de vliegwielsnelheid?

5. Het tandwiel veranderen
o Wat is het effect van het veranderen van de tandwiel(maat)?

6. De demping veranderen
o Wat is het effect van het veranderen van de demperinstelling?

7. Het meten van de demping
o Hoe 'weet' de ergometer welke demperinstelling er wordt gebruikt?
o Welke andere effecten zijn/zijn niet toegestaan voor de ergometer?

8. Het meten van de geleverde kracht
o Hoe berekent de ergometer het aangegeven 'vermogen'?

9. Aangegeven snelheid (tussentijden) en afstand
o Hoe berekent de ergometer de snelheid en afstand?

10. Aangegeven vermogen vs. aangegeven snelheid (tussentijden)
o Wat is de relatie tussen aangegeven vermogen en snelheid?

11. Vermogen vs. aangegeven calorieën
o Wat is de "calorieën"-output op de monitor?
o Wat is de relatie tussen aangegeven vermogen en calorieën?

12. Dynamiek vs. stationaire Ergs
o Wat is het verschil tussen bewegende en stationaire Ergs?
o Waarom zijn 'dynamische' Ergs betere bootsimulators?
o Waarom krijg je hogere scores met gebruik van de concept 'slide'?

13. Effect van de slag
o Welke invloed heeft de slag op het benodigde vermogen?
o Waarom gaan mensen met een Erg langzamer dan wanneer ze roeien?

14. Effect van hoogte
o Wat is het effect van hoogte op Erg-scores?

15. Woordenlijst met termen die worden gebruikt in Rotatietechnieken
o Wat zijn de verschillende termen die worden gebruikt bij het bestuderen van rotatiesystemen?